Realizacje

Wybrane prace geodezyjne w 2022r.

 • Mapa do celów projektowych (150ha) pod budowę linii wysokiego napięcia w powiecie słupskim
 • Geodezyjna obsługa przebudowy konstrukcji dachu budynku basenu w Łańsku gm. Stawiguda
 • Geodezyjna obsługa budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Starym Olsztynie gm. Purda
 • Podział nieruchomości  – wydzielenie 8 działek jednohektarowych w Wysokiej Wsi gm. Ostróda
 • Wznowienie granic 3 sąsiadujących działek w Nartach gm. Jedwabno
 • Podział nieruchomości zgodnie z postanowieniem sądowym w Szczęsnym gm. Purda
 • Geodezyjna obsługa budowy farmy fotowoltaicznej w Jemiołowie gm. Olsztynek
 • Geodezyjna obsługa budowy farmy fotowoltaicznej w Gietrzwałdzie gm. Gietrzwałd
 • Wykonanie pomiaru terenowego do mapy do celów projektowych pod przebudowę dróg powiatowych (ok. 50km) w powiecie płońskim
 • Mapa do celów projektowych (5ha) pod przebudowę linii średniego napięcia w powiecie lidzbarskim gm. Lidzbark Warmiński obr. Kłębowo
 • Mapa do celów projektowych (5ha) pod budowę farmy fotowoltaicznej gm. Miłakowo obr. Książnik
 • Mapa do celów projektowych (13ha) oraz pomiar ok. 2500 drzew pod budowę parku gm. Lubawa obr. Fijewo
 • Pomiar budynków do modernizacji gruntów i budynków (ok. 500szt.) w powiecie starogardzkim gm. Bobowo
 • Mapa do celów projektowych (5ha) pod budowę farmy fotowoltaicznej gm. Myszyniec obr. Wolkowe
 • Wykonanie podziałów nieruchomości w gm. Myszyniec obr. Charciabałda i Zdunek – w celu regulacji granic i poprawy warunków gospodarowania

Wybrane prace geodezyjne w 2021r.

Usługi geodezyjne wykonane m.in. w miastach Mława, Olsztynek, Mrągowo, Olsztyn, Ruciane Nida, Nidzica…

 • Pomiary granic oraz wykonanie aktualizacji mapy ewidencyjnej i zasadniczej w lokalizacjach Olsztynek, Nidzica, Gołdap, Morąg
 • Mapa do celów projektowych – 5 ha pod budowę farmy fotowoltaicznej
  w gm. Wielbark powiat szczycieński
 • Podział nieruchomości na działki budowlane w powiecie ostrołęckim
  gm. Olszewo Borki – podział zgodny z mpzp
 • Podział nieruchomości na potrzeby regulacji granic nieruchomości sąsiednich w powiecie przasnyskim m. Chorzele
 • Geodezyjna obsługa inwestycji budowy oświetlenia i przyłączy energetycznych (3km) na terenie ośrodka wczasowego w m. Ruciane Nida w powiecie piskim
 • Geodezyjna obsługa inwestycji budowy 3 farm fotowoltaicznych w m. Mława
 • Wznowienie znaków granicznych i ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dróg gminnych w obrębie Binduga i Nowa Wieś Zarębska w gminie Chorzele
 • Tyczenie i pomiar powykonawczy sieci energetycznej oświetlenia ulicznego ulicy Tatarkiewicza w m. Szczytno
 • Mapa do celów projektowych (5ha) pod budowę osiedla mieszkaniowego w m. Mrągowo
 • Podział nieruchomości rolnej na 5 działek ewidencyjnych w obr. Tuławki powiat olsztyński
 • Mapa do celów projektowych (17ha) pod przebudowę sieci elektroenergetycznych w gm. Nidzica
 • Tyczenie i pomiar powykonawczy sieci energetycznej niskiego i średniego napięcia na terenie szpitala powiatowego m. Szczytno
 • Wznowienie znaków granicznych i ustalenie przebiegu granic działek
  ewidencyjnych dróg gminnych w obrębie Nagórki-Olszyny w gminie Drobin
  powiat płocki
 • Pomiar powierzchni lokali usługowych (600 m.kw.) C.H. Wiktor w Olsztynie
 • Podział nieruchomości rolnej na 6 działek ewidencyjnych w obr. Leleszki gm. Pasym powiat szczycieński
 • Mapa do celów projektowych (5ha) pod przebudowę sieci elektroenergetycznych w gm. Wielbark
 • Podział nieruchomości na cele budowy gazociągu obr. Łątczyn gm. Troszyn pow. ostrołęcki
 • Wznowienie znaków granicznych i ustalenie przebiegu granic działek
  ewidencyjnych 6 działek ewidencyjnych w obr. Rawki i Wierzchowizna
 • Pomiar z inwentaryzacji zieleni na potrzeby rozliczenia umowy wykonawczej w obr. Bartąg oraz Stawiguda w gm. Stawiguda pow. olsztyński
 • Mapa do celów projektowych (16ha) pod budowę farmy fotowoltaicznej
  w gm. Gietrzwałd obr. Woryty
 • Podział nieruchomości na działki budowlane (10 działek) w obr. Kwilno gm. Zgierz

Wybrane prace geodezyjne w 2020r.

 • Wykonanie wznowienia znaków granicznych działki o powierzchni ok. 9ha w powiecie przasnyskim, gm. Chorzele obręb Nowa Wieś Zarębska
 • Wznowienie znaków granicznych pasa drogowego drogi powiatowej nr 1203N w powiecie olsztyńskim, w gminie Jonkowo – obręb Jonkowo na odcinku ok. 600m
 • Podział nieruchomości na działki budowlane w powiecie olsztyńskim, gm. Barczewo w obrębie Wójtowo– wydzielenie 15 działek łącznie z działkami komunikacyjnymi i technicznymi
 • Podział nieruchomości na działki budowlane w powiecie olsztyńskim – gm. Stawiguda – w obrębie Tomaszkowo– wydzielenie 5 działek budowlanych
 • Geodezyjna obsługa budowy hali magazynowej w Tyrowie k/Ostródy
 • Wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę sieci światłowodowej w mieście Biskupiec powiat olsztyński – ok. 45ha.
 • Wykonanie podziału rolnego działki o powierzchni ok. 5ha powiecie olsztyńskim gm. Dobre Miasto w obrębie Głotowo