Oferta

Nasze przykładowe usługi geodezyjne

Mapa do celów projektowych

Jest opracowaniem kartograficznym niezbędnym do wykonania profesjonalnego projektu budowlanego. Wykonywanie mapy do celów projektowych jest oparte o przepisy prawa a ich znajomość ma duże znaczenie dla prawidłowego i rzetelnego wykonania opracowania. Bogate doświadczenie przy wykonywaniu takich opracować pozwala nam sprostać zleconym wymaganiom i przygotować profesjonalny produkt zarówno w formie papierowej jak i cyfrowej (formaty .dxf, .dwg, .dgn).

Tyczenia i inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po zakończeniu procesu inwestycyjnego – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.

Nasza wyspecjalizowana kadra ze szczególną starannością przygotowuje projekty budowlane do wyniesienia w teren. Należy zaznaczyć, iż prawidłowe wyznaczenie obiektów budowlanych wymaga analizy szeregu dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i budowlanych. Wypracowane doświadczenia pozwalają nam z łatwością wychwycić wszelkie rozbieżności projektowe. Szybka reakcja na napotkane problemy i konsultacja z uczestnikami procesu inwestycyjnego nie powoduje wstrzymania budowy. Warto pracować z fachowcami w danej dziedzinie.

geodeta Olsztyn, Ostróda, Szczytno
Geodeta Osztyn - Grzegorz Koper

Geodezyjna obsługa inwestycji, geodezyjny nadzór inwestorski

Posiadana wiedza i doświadczenie naszej firmy pozwala sprostać skomplikowanym procesom inwestycyjnym z zakresu geodezji inżynieryjnej i przemysłowej. Szereg wykonanych obsług geodezyjnych i zadowolonych klientów potwierdza naszą fachowość i profesjonalizm. Posiadamy sprzęt o wysokiej dokładności, który zapewnia nam osiągnąć zamierzone dokładności przewidziane w projekcie budowlanym. Zaznaczamy, że posiadamy niezbędne uprawnienia zawodowe z zakresu nr 4 – geodezyjna obsługa inwestycji nadane przez Głównego Geodetę Kraju.

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości to wbrew pozorom dość skomplikowana procedura geodezyjno-prawna, w której brak doświadczenia i znajomości przepisów prawa nie pozwoli prawidłowo i rzetelnie wykonać usługi. Przed rozpoczęciem procedury podziałowej rozpoznajemy potrzebę klienta i udzielamy fachowego doradztwa. Przeprowadzamy procedurę podziałową od wykonania projektu podziału, reprezentowania klienta w urzędzie, aż do momentu uzyskania niezbędnej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości. Na życzenie klienta wykonujemy stabilizację nowych punktów granicznych. Przez cały czas jesteśmy w kontakcie z naszym klientem i na bieżąco udzielamy szczegółowych informacji.

Wznowienia granic nieruchomości

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo geodezyjne i Kartograficzne „Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.”

Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych jest procedurą techniczną, w której geodeta uprawniony odszukuje, bądź utrwala znaki graniczne na podstawie udostępnionych dokumentów przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Nasza firma do każdego zlecenia podchodzi profesjonalnie i z literą prawa. Zgodnie z prawem zawiadamiamy zainteresowane strony o czynnościach wznowienia granic i sporządzamy protokół z tych czynności.

Fizycznym produktem z usługi wznowienia granic dla  klienta są zastabilizowane w terenie znaki graniczne – zazwyczaj słupki graniczne betonowe z wyrytym krzyżem i podcentrem w postaci butelki.

Rozgraniczanie nieruchomości

W świetle obowiązujących przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  „Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów”.

Posiadając doświadczenie w przeprowadzaniu rozgraniczeń oraz niezbędne uprawnienia z zakresu 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych jesteśmy w stanie sprostać nawet bardzo skomplikowanym problemom związanych z przebiegami granic.

Dokumentacje do celów prawnych

Na potrzeby postępowań administracyjnych i sądowych związanych prawem własności do nieruchomości oraz z ograniczonymi prawami rzeczowymi sporządzamy dokumentacje do celów prawnych:

  • mapę z projektem podziału nieruchomości,
  • mapę z projektem scalenia i podziału nieruchomości,
  • mapę połączenia działek ewidencyjnych,
  • mapę do zasiedzenia,
  • mapę do ustalenia służebności gruntowych,
  • rejestry oraz wykazy zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych.

Stabilizacja pasa drogowego

Posiadamy doświadczenie przy wyznaczaniu punktów granicznych i wznawianiu znaków granicznych przebiegu granic pasów drogowych. Dodatkowo specjalizujemy się w stabilizacji słupków betonowych z napisem PAS DROGOWY. Dla większych projektów stabilizacje wykonujemy na terenie całej Polski.